Monday, 28 August 2023

ഇരുൾ വിഴുങ്ങുന്ന കണ്ണാടിഛിന്നുകൾ..

 ആയിരങ്ങളായ് ചിതറിപ്പോയൊരു 

കണ്ണാടിയെ

കൂട്ടിയൊട്ടിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ

മുറിഞ്ഞു ചിതറാത്തവരെ

സ്വത്വപ്രതിബിംബനധർമിയാം പ്രകാശം,

തൊടാതൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. 

പ്രതിദിനം

ഇരുൾക്കയങ്ങളിൽ വീണ്

കണ്ണാടി വീണ്ടും 

പലകോടികളായ്

ചിതറിത്തെറിക്കുന്നുNo comments: