Friday, 6 May 2022

 

നായ് വായ്

പാണ്ടൻ നായ്ക്കുമെറിഞ്ഞു കിട്ടീ

കണ്ടാൽ ചേലിലൊരപ്പക്കഷ്ണം

പ്രിയകരഗന്ധം! സ്വാദുമതാകും

കൊതിയോടവനതിലാഞ്ഞു കടിച്ചു

xxxxxxxxxxxxxxxxx

രുചി തെല്ലുമറിഞ്ഞതുമില്ലാ

പശിയൊട്ടു കുറഞ്ഞതുമില്ലാ

പശയപ്പത്തിലൊട്ടിപ്പോയ

വായ് നായ് പിന്നെ തുറന്നതുമില്ലാ


No comments: